Ju-jutsu Kai Del 1: Introduktion

Ju-jutsu Kai är Sveriges största ju-jutsustil och etablerades i landet 1970. Sedan 1998 organiserar Svenska Ju-jutsuförbundet all verksamhet som är knuten till stilen. Det här är en tredelad artikelserie där vi fördjupar oss i och lyfter fram den populära kampsportsstilen.

I den första delen möter vi Robert Ylitalo som är ledamot för Svenska Ju-jutsuförbundet. Inledningsvis delar Robert med sig av hans syn på stilens historiska bakgrund.

– Man kan givetvis finna Ju-jutsu Kais historiska rötter i olika delar av historiska budoformer. Dagens Ju-jutsu Kai är inte en fråga om att nedärva tekniker i exakt samma utförande det historiskt haft. Stilen innehåller tekniker som har modifierats och vidareutvecklats genom till exempel Hans Gregers arbete med att utveckla självskyddssystem för kriminalvård, väktare och livvakter. Därför kan man sammanfatta det som att Ju-jutsu Kai är ett modernt ju-jutsusystem som har hämtat tekniker från många håll och valt ut samt anpassat dem så att de är effektiva för sitt ändamål.
Man kan därmed säga att Ju-jutsu Kai är ett ”gendai ju-jutsu”, det vill säga ett modernt och västerländskt självförsvarssystem i motsats till de japanska koryu-system, för vilka det är viktigast att bevara teknikerna oförändrade genom tiderna, säger han och fortsätter:

– Det innebär också att vi hela tiden tittar på optimering och anpassning, vilket gör stilen väldigt levande och aldrig står still. Den senaste revideringen innebar mer påtagligt en självförsvarsinriktning med hög kvalitet. Ju-jutsu Kais tekniska koncept utvecklas kontinuerligt. Stilchefen, riks- och förbundsinstruktörer träffas fortlöpande för att diskutera teknikernas utförande och den tekniska utvecklingen för att Ju-jutsu Kai även fortsättningsvis ska kunna erbjuda ett självförsvarssystem av högsta internationella klass. Stilen riktar sig också till ett brett spektrum av människor, unga till äldre ska kunna träna utifrån sina förutsättningar och kan göra det på hela femtionio klubbar från Kiruna i norr till Trelleborg i söder, det vill säga i hela Sverige.

Utöver att lära ut självförsvar är träningen även blandad med glädje samt inkludering. Det finns även möjlighet att tävla för de som vill.

– Det jag tycker är utmärkande för stilen är att den står för sitt motto att vara ett modernt självförsvar med tradition och kvalitet. Sedan att variationen i träningen och den ödmjuka stämningen gör att många tycker att ju-jutsu är roligt. Det är omväxlande och innehållsrikt stimulerar. Det finns tekniker som passar de flesta och alla ska kunna utöva ju-jutsu utifrån sina förutsättningar. Många av de som börjar träna gör det i början för att få lära sig självförsvar och Ju-jutsu Kai erbjuder genomgående bra självförsvarsträning, säger han och tillägger:

– Ju-jutsu är bra självförsvar men de flesta inser efter ett tag att det är en väldigt allsidig och rolig motionsform. Det finns både en traditionsrik budoart och en tuff kampsport med möjlighet till tävling för de som vill. Den breda inriktningen är en viktig orsak till att Ju-jutsu Kai har växt till den största ju-jutsustilen i landet. Ju-jutsu innebär tradition och disciplin men självklart ska det också vara väldigt roligt att träna! Ju-jutsu Kai är Sveriges största ju-jutsustil och utövas i form av fysisk och teknisk träning inriktad på det gällande graderingssystemet.

Svenska Ju-jutsuförbundet jobbar regelbundet för att sprida stilen och nå ut till en så stor målgrupp som möjligt.

– Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla och marknadsföra stilen. Det sker givetvis primärt genom alla våra klubbar. Seriositet är viktigt med utbildade instruktörer i klubbarna som följer stilens anda och attityd. Klubbar deltar på läger, kurser och bidrar till stilens utveckling i olika kommittéer. Lokalt bidrar klubbarna på olika event och håller pass för skolor och företag för att fånga intresset. Vi har även bildat och arbetar med en arbetsgrupp som heter Ju-jutsu Kai 2030. På arbetsgruppens initiativ har förbundsstyrelsen fastställt följande vision respektive mission för Svenska Ju-jutsuförbundet och stilen Ju-jutsu Kai:

Vision – Ju-jutsu Kai ska vara det självklara valet för de som vill träna kampsport med självförsvarsinriktning.

Mission – Vi inom stilen Ju-jutsu Kai lär ut ett riktigt bra självförsvar som innefattar allsidig mental och fysisk träning för alla.

Läs mer om Svenska Ju-jutsuförbundet

Läs även om Ju-jutsupåskläger i Linköping

Tomas Loman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*