Karate

Karate – kanske den mest ikoniska kampsporten

Fram till mitten av 80-talet var karate den mest kända av de österländska kampsporterna. Idag finns det mycket mer att välja på för de kampsportsintresserade men ”den tomma handens väg” från Okinawa i Japan fortsätter att attrahera hundratusentals utövare världen över. Det är en stil med väldigt gamla anor som utövas på olika sätt inom ett stort antal variationer som förgrenat sig från originalet. Gemensamt för dem alla är betoningen på effektiva slag och sparkar som hellre är enkla men perfekt utförda än publikfriande, som t.ex. de höga snurrsparkarna inom taekwondo. Enkelhetens perfektion är ett genomgående drag i japansk kultur och karaten är en viktig bärare av detta ideal. Frågan är om någon annan kampsport har spelat en lika viktig roll i sitt samhälle som karate. Undervisningen brukar delas in i tre delar. Kihon handlar om att repetera enskilda tekniker, kata är rörelsemönster som utövas enskilt och kumite är själva kampmomentet.

Karate passar alla men glöm inte utrustningen

Vi på Kampsport har alla skydd du kan komma att behöva från de ledande tillverkarna och till bra priser. Den speciella dräkt som används inom karate kallas gi. Lika viktig som dräkten är bältet som brukar ha en färg som indikerar hur erfaren och skicklig utövaren är. Dessa bälten delas ut under högtidliga former i samband med examinationer, så kallade graderingar. Vad du behöver för utrustning utöver kläderna beror lite på vilken karatestil du tränar. Givetvis används mer skydd om du vill sparra med fullkontakt än om du följer en tradition där man inte tävlar alls och bara markerar slag och sparkar. Karate är en allsidig träningsform som inte enbart handlar om fysiska prestationer. Den mentala träningen har alltid varit framträdande i denna kampsport och många utövare utvecklar ett intresse för gamla japanska idétraditioner. För andra handlar det om en renodlad modern tävlingsidrott eller träning i självförsvar. Välkommen till Nordens mest välsorterade webbutik för kampsportsutrustning!