Ju-jutsu Kai Del 3: Framtiden

I seriens sista del fokuserar vi på Svenska Ju-jutsuförbundets framtidsplan. Vi möter vice ordföranden som elaborerar sina tankar kring hur de jobbar för att bevara Ju-jutsu Kai som en relevant stil även i framtiden.

Ola Johanson är, förutom vice ordförande i Svenska Ju-jutsuförbundet, även projektledare för Agenda 2030 och Nya klubbar.

Ola började träna som trettonåring i Borgholms Budoklubb 1980. Femton år senare startade han Oskarshamns Ju-jutsuklubb. Idag är han riksinstruktör och graderad till 7 Dan. Numera finns han en bit söderut i Kalmar. Han hälsar på i Borgholmklubben ibland och fungerar som instruktör i båda klubbarna. Utöver det instruerar han även på nationella och regionala läger.

– När jag började träna var ju-jutsu i en stark tillväxtfas. Budosporter i allmänhet och inte minst ju-jutsu var populärt och det växte än mer under åttiotalet. Efterhand kom det väl mer konkurrens från andra budoarter och kampsporter. De klubbar som bildats på olika håll finns dock till största delen kvar. Inriktningen på träningen har över tid ändrats lite. Dels har vi blivit bättre generellt och fått bättre struktur på träning och graderingssystem. Inriktningen mot ett riktigt bra självförsvar har över tid blivit tydligare. Vi har också alltid varit måna om att erbjuda riktigt bra träning för barn och ungdomar. Det har varit viktigt för att klubbarna ska kunna vara tillräckligt stora för att vara ekonomiskt bärkraftiga.

Förbundet jobbar alltid för att utveckla den typ av självförsvar som Ju-jutsu Kai använder sig av. Det är viktigt att anpassa det utifrån hur vårt samhälle för tillfället fungerar.

– Ju-jutsu Kai är en stil som vill gå i takt med tiden och är inte rädd för att utvecklas. Det är rent av nödvändigt för att vara relevant som ett modernt och fungerande självförsvar. En anpassning bör ske till hur det våld vi ska bemöta har ändrat sig över tid. Ett par exempel är att vi nu tar fram försvar mot multipla knivangrepp och att vi utvecklar hur vi rör oss om vi hamnar på marken, säger han och fortsätter:

– Hans Greger, som har grundat stilen Ju-jutsu Kai, var förutseende när han gjorde en bok med våra graderingstekniker redan 76. Att stilen är utförligt dokumenterad är en förutsättning för att den ska kunna spridas över hela landet. Det har gjorts böcker med graderingssystemet samt ett väl utbyggt utbildningssystem för instruktörer i flera steg. Det har inneburit att Ju-jutsu Kai idag har nära sextio medlemsklubbar spridda över hela landet. Efterhand har det kommit fler böcker med nya versioner av graderingssystemet 85, 94 och 05.

För att fortsätta det arbete Hans Greger började med redan på sjuttiotalet är tanken att en ny bok ska ederas inom kort.

– Arbetet med att revidera systemet, både för barn och vuxna, har pågått i några år. Förbundets riks- och förbundsinstruktörer träffas regelbundet och tränar tillsammans samt diskuterar förändringar som bör göras. Nu börjar vi gå i mål med arbetet och planen är att boken för vuxna ska presenteras i samband med Påsklägret 2024. Boken för barn kommer på Sommarlägret samma år. Några tekniker har lyfts bort, vissa har bytt placering i bältesgraderna och några nya har tillkommit, säger han och tillägger:

– Vi kommer också förändra hur vi jobbar med kombinationstekniker och randori. Eleven ska ges större frihet i att sätta ihop egna kombinationer och randorin kommer att stegras i svårighetsgrad på ett bättre sätt. Det kommer också att finnas större möjlighet att träna med mer rörelse, det vill säga svettigare träning. Främst vid mängdträning av tekniker som vi gör ofta. Vi som arbetat med det här är övertygade om att det kommer att bli jättebra. Ju-jutsu Kai är roligt, svettigt och vi lär oss ett effektivt självförsvar när vi tränar.

Agenda 2030. Det är titeln på förbundets projekt där målet är att få fler att vilja börja träna ju-jutsu på lång sikt. Ola resumerar hur projektet är upplagt.

– Ett utvecklingsarbete pågår också inom Svenska Ju-jutsuförbundet som är stilorganisation för de klubbar som tränar Ju-jutsu Kai. Vi har tillsatt en projektgrupp som kallas Agenda 2030. Den ska genomlysa vilka förändringar förbundet och dess klubbar behöver göra för att vi ska bli många fler som tränar stilen och trivas tillsammans i framtiden. Vi har hittills bland annat genomfört digitala förbundskonferenser och klubbledarträffar regionalt i landet. Där har deltagarna fått besvara frågor kring vad som behöver utvecklas inom förbundets verksamhet och hur vi ska kunna få fler medlemmar, säger han och avslutar:

– Som ett resultat av arbetet kommer flera nya grupper att tillsättas för specifika frågor. En lägergrupp för att säkerställa stora förbundsläger i framtiden och en mediagrupp för att vi ska ta fram aktuella reklamfilmer för sociala medier. Projektgruppen har också tagit fram en mall för mediakontakter och en guide för ju-jutsupass i skolklasser. Vi kommer också att börja jobba mer aktivt med en regionindelning av förbundets medlemsklubbar. Klubbarna ska kunna samarbeta mer och ha en naturlig länk mellan klubb och förbund.

Läs mer om Ju-jutsu Kai

Läs även Del 2: Mångfald

Samt Del 1: Introduktion

Tomas Loman

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


*